Cách chốt khách hàng hiệu quả – chia sẻ của Nguyễn Tuấn

Thị trường bất động sản đang ngày càng phát triển, nhưng nghề sales không hề đơn giản như nhiều bạn vẫn nghĩ. Với gần 10 năm lăn lộn với nghề sales BĐS, trải qua nhiều khó khăn để đạt...